laatste nieuws

Hier vindt u wetenswaardigheden van de school.


Inloopavond plan OBS De Wiekslag - Stompetoren   20-04-2018
Het bouwplan voor de school, kinderopvang en de gymzaal in Stompetoren is klaar. Het heeft geruime tijd geduurd voor we hiermee naar buiten konden komen, maar nu is het zover.
 
Het ontwerp is van Format Architecten uit Hoorn. Voor de school zijn acht lokalen opgenomen,  de kinderopvang van Forte krijgt een eigen ruimte en in het hart komt een ruime aula.
Het hele gebouw wordt ook verduurzaamd: de installatie wordt gasloos, (deels) verwarmd met infrarood panelen, geventileerd met behulp van een warmtepomp en er komen 102 pv-panelen op het dak.
 
De bouwvergunning is verleend en de aannemers zijn bekend; de verwachting is dat volgende week formele opdrachten verleend kunnen worden. De eerste voorbereidingen worden dan in de meivakantie al zichtbaar. Er wordt naar verwachting medio juni 2018 gestart met de verbouwing van de gymzaal, en in de zomervakantie begint de sloop van de school. Met ingang van schooljaar 2018-2019 is OBS De Wiekslag  in tijdelijke units gehuisvest.
 
Om de omwonenden en ouders te informeren over het plan, de plaatsing van de tijdelijke voorziening en de planning organiseert ISOB een inloop-avond op woensdag 25 april van 19.00 tot 20.30 uur in de school: OBS De Wiekslag, Erf 1 te Stompetoren.
Format Architecten en Forte Kinderopvang zijn ook aanwezig.
U bent van harte welkom!

 
Top


Playing for Success   18-03-2018


Playing for Success

Afgelopen zondag, 18 maart, is het contract met Playing for Success ondertekend. Voor de komende vijf jaar is de ISOB ook verbonden aan deze organisatie. 

Playing for Success is een naschools programma in het AZ-stadion voor kinderen in groep 7 en 8 die om sociaal-emotionele redenen niet de prestaties op school leveren die van hen verwacht worden. De interne begeleiders van de ISOB-scholen worden dit schooljaar nog geïnformeerd over de praktische zaken rondom bijvoorbeeld aanmelden van leerlingen. 

Meer informatie is te vinden op de website www.playingforsuccess.nl 

 

Top


Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst ISOB!   10-01-2018

Tijdens de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op OBS Rembrandt in Akersloot werd de nieuwe huisstijl van de ISOB gepresenteerd.

Na de toespraak en nieuwjaarswens van directeur Kees Verhagen (OBS Rembrandt) en directeur-bestuurder Robert Smid (ISOB) betrad Guyllaume Wibowo het podium op. Zijn goocheltrucs, geïnspireerd op de kleuren en elementen van de nieuwe huisstijl, deden iedereen verbazen. 

Tijdens een heel mooi en aandoenlijk filmpje bedankten een aantal 'ISOB-kinderen' hun meester of juf voor wat zij allemaal voor hen doen.
Als afsluiting werd op een spectaculaire wijze het nieuwe logo nog onthuld.

Er werd nog gezellig nagepraat op deze nieuwjaarsontmoeting!


    

    

     
Top


Officiële opening De Molen    16-10-2017
Het vernieuwde gebouw van kinderdagverblijf en peuteropvang De Molen en BSO Molenweg van Forte Kinderopvang is op 16 oktober feestelijk geopend door wethouder Jan Mesu van Onderwijs, Esther Zijl (bestuurder Forte Kinderopvang), Robert Smid (directeur-bestuurder ISOB) en Carola van der Eng (waarnemend directeur OBS Teun de Jager).

   
Top


Masterclass Marcel van Herpen   16-10-2017

Na de succesvolle Masterclass van Arnold Jonk bij de start van vorig schooljaar, leek het ons een goed idee om hier een traditie van te maken. Afgelopen dinsdag 16 oktober heeft Marcel van Herpen een Masterclass gegeven op de ISOB-Academie voor alle ISOB-medewerkers. Ruim tachtig enthousiaste ISOB-medewerkers zaten 2 uur lang geboeid te luisteren naar het gepassioneerde verhaal van Marcel. Marcel hield een vlammend betoog tegen de infantilisering en medicalisering en vooral vóór pedagogisch tact en echt oog, oor en vooral hart hebben voor alle kinderen. Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. In de komende nieuwsbrief van de ISOB-Academie bieden we voor geïnteresseerde medewerkers en scholen ook een vervolgtraject aan van Marcel van Herpen.

Top


ISOB en Ronduit sluiten contract met Konica Minolta   07-09-2017
Op donderdag 7 september hebben ISOB en Ronduit een nieuwe meerjaren overeenkomst getekend met Konica Minolta voor de inzet van print- en kopieerapparaten binnen alle vestigingen van beide besturen.
Door te werken vanuit een Shared Services gedachte op ICT gebied is het aanbestedingstraject samen doorlopen waardoor de kosten lager konden worden gehouden en door de omvang van de order ook de jaarlijkse kostprijs goed uit onderhandeld kon worden.
Met de nieuwe overeenkomst zijn alle scholen voor de komende vijf jaar weer verzekerd van goede print- en kopieerfaciliteiten.


Robert Smid (bestuurder ISOB), Jules van Gerwen (Konica Minolta) en Jan Zijp (bestuurder Ronduit) drukken elkaar de hand op het sluiten van de nieuwe overeenkomst.

 
Top


Jubileumjaar gebouw De Kring    06-09-2017
OBS Meander viert samen met de Paulusschool het 25 jarig bestaan van De Kring.
Zie website Uitkijkpost voor de advertentie: https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/24601/jubileumjaar-gebouw-de-kring-feestelijk-geopend

 

Foto: STiP Fotografie © Uitkijkpost Media B.v.
Top


Officiële opening OBS Juliana van Stolberg   13-07-2017
Donderdag 13 juli was de officiële opening van het speelplein van de Juliana van Stolbergschool.
Burgemeester Mans opent het plein. 

  


 
Top


Lancering nieuwe logo!   30-06-2017
De ISOB heeft tijdens het laatste directie-overleg het nieuwe logo en huisstijl gepresenteerd!  
Binnenkort zal onze website aangepast worden naar de nieuwe huisstijl. 


 
Top


ISOB in de publiciteit   23-06-2017
 • 25-jarig bestaan OBS Meander

 
 • ​​​​​​​Voorschool op OBS De Wissel:

 • Samenwerking Forte kinderopvang en de ISOB:
 • Voornemen samengaan OBS Juliana van Stolberg en OBS De Sokkerwei:
 • Nieuwjaarsontmoeting ISOB-collega's: 
Op 11 januari 2017 hebben de ISOB-collega's en de leden Raad van Toezicht in onze prachtige vestiging de Brede School De Pauw, waarin onze OBS De Tweemaster gehuisvest is, op de nieuwjaarsbijeenkomst elkaar de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar gedaan.
Geconcentreerd en fanatiek deden alle collega's mee aan de POP-quiz, georganiseerd door Popkoor Surprising Uitgeest.
Spieken op de mobiele telefoon was verboden! 
Directeur-bestuurder Robert Smid gaf de verschillen aan hoe het als kind was op school, naar hoe de opvattingen nu in het onderwijs zijn. De toekomstopdracht voor de organisatie vatte hij samen in een toelichting met als titel:  'Van in de greep naar meer grip"
De catering was in de zeer professionele handen van Deb's Dinner Service.
Met elkaar gaan we er weer een prachtig 2017 van maken!
  
 
 • Trots op onze vernieuwde Vinckhuysenschool!
In schooljaar 2016-2017 starten we met een mooi gerenoveerd gebouw én nieuwe schooltijden: voor alle groepen gelijk van maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur. Kijk voor meer nieuws en informatie op de website van de school:  www.vhschool.nl
 

 
 • Brede school De Pauw in De Rijp:

  Trots! Op vrijdag 18 maart vond de officiële opening plaats van de Brede School de Pauw in De Rijp.
  Robert Smid, Adrie Groot (Stichting Flore) en Menno Cabooter (gemeente Alkmaar) hebben de overeenkomst ingebruikname van dit spiksplinternieuwe gebouw in De Rijp getekend!
  Dinsdag 5 januari 2016 zijn de kinderen van OBS De 2master al in hun nieuwe brede school-gebouw De Pauw gestart.

  De kinderen hadden hard meegewerkt met het verhuizen en en krijgen nu les in een duurzaam gebouw met een eigentijds logo, ontworpen door Mey Lie Forster.

  De nieuwe Brede School heeft een zeer hoogwaardige en comfortabele klimaatinstallatie.
  De gebruikers van de Brede School zijn:
  - Basisschool De Tweemaster;
  - Basisschool De Balein;
  - Bibliotheek Kennemerwaard;
  - Forte Kinderopvang;
  - GGD Hollands Noorden.
 • OBS De Boswaid in Egmond blij met Taalklas
Bron: De Uitkijkpost Heiloo
 
Egmond aan den Hoef - Basisschool De Boswaid is het nieuwe schooljaar gestart met een Internationale Taalklas (ITK) voor nieuwkomers.
Op dit moment zitten er tien kinderen in de Taalklas: 9 kinderen uit Syrië en één leerling uit Eritrea. Kinderen vanaf groep 3 volgen in de ITK intensief onderwijs dat vooral gericht is op de beheersing van de Nederlandse taal. Directeur Birgit Ranzijn: ,,Het gaat om kinderen die minder dan één jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd. De meeste van deze leerlingen zijn zelfs korter dan drie maanden in Nederland. Zij begrijpen onze taal dus niet of nauwelijks. Door het onderwijs in de Taalklas hebben zij een grotere kans op succesvolle schoolprestaties in de toekomst.'' In de Taalklas zitten kinderen van verschillende leeftijden, uit verschillende landen en met verschillende niveaus. ,,Met een intensief programma en in een veilige en gestructureerde leeromgeving krijgen de kinderen veel individuele aandacht. Na een jaar in de Taalklas kunnen de kinderen over het algemeen doorstromen naar een reguliere basisschool in hun eigen woonplaats.   

'Nieuwkomers horen erbij'
Door de speciale Taalklas kunnen de leerkrachten de nieuwkomers maximaal ondersteunen zonder dat dit ten koste gaat van het onderwijs aan de andere kinderen. Ranzijn: ,,We bieden dus goed onderwijs aan iedereen. De Taalklas is een verrijking voor onze school. Het is bijzonder om te zien hoe goed en snel de kinderen de Nederlandse taal oppikken en hoe onze kinderen de leerlingen uit de Taalklas het gevoel geven er volledig bij te horen. Daar zijn wij echt trots op. De Taalklas-kinderen doen gewoon mee met hun leeftijdsgenootjes uit de andere klassen tijdens bepaalde activiteiten, zoals buitenspelen, excursies en thema's rond bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. Samen met de leerkrachten zorgen onze kinderen ervoor, dat de nieuwkomers zich veilig en geaccepteerd voelen. Daardoor staan ze open voor het leren van de Nederlandse taal en gewoontes. Voor ons is het ook een bevestiging van de fijne sfeer op De Boswaid: dit is een school waar iedereen echt welkom is.''
www.boswaid.nl
 • 31 augustus 2016: directeur Alice Koster van OBS De Wiekslag in het zonnetje gezet door directeur-bestuurder Robert Smid!
Top


Top