Coronavirus
Vanwege het coronavirus is door de overheid besloten de scholen te sluiten van 16 maart t/m 6 april 2020. 

Ons beleid ten aanzien van het het omgaan met het coronavirus hebben wij verwoord in een brief aan alle ouders en medewerkers van de ISOB-scholen. Dit betekent dat wij voor ouders die werken in cruciale beroepen opvang bieden tijdens schooltijden. Als u tot deze groep behoort en gebruik wil maken van kinderopvang in deze periode, neem dan direct contact op met de school van uw kind(eren) via de mail of per telefoon.
 
Voor de continuïteit van onderwijs aan de kind(eren) zijn wij alle mogelijkheden aan het onderzoeken. Hierover worden alle ouders via de gebruikelijke communicatiemiddelen op de hoogte gehouden. 
 
Mochten er veranderingen zijn in de situatie dan zullen wij u uiteraard nader informeren. Voor dringende vragen kunt u zich wenden tot de directeur van de school en/of deze stellen via info.isobbureau@isobscholen.nl .