Coronavirus
Vanwege het coronavirus is door de overheid besloten de scholen te sluiten van 16 maart t/m de meivakantie. 

Ons beleid ten aanzien van het het omgaan met het coronavirus hebben wij verwoord in een brief aan alle ouders en medewerkers van de ISOB-scholen. Dit betekent dat wij voor ouders die werken in cruciale beroepen opvang bieden tijdens schooltijden. Als u tot deze groep behoort en gebruik wil maken van kinderopvang in deze periode, neem dan direct contact op met de school van uw kind(eren) via de mail of per telefoon.
 
Mochten er veranderingen zijn in de situatie dan zullen wij u uiteraard nader informeren. Voor dringende vragen kunt u zich wenden tot de directeur van de school en/of deze stellen via info.isobbureau@isobscholen.nl .

Corona-hulplijn voor ouders
Om een extra bijdrage te leveren aan de ondersteuning voor ouders en leerlingen is een hulplijn geactiveerd. Deze hulplijn is geïnitieerd door het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. 
Wie zitten er achter de hulplijn?
Dat zijn alle ambulant begeleiders vanuit Aloysiusstichting en de ambulant begeleider nieuwkomers; zij zitten voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
Wanneer maak ik gebruik van de hulplijn?
Het kan voorkomen dat u in sommige gevallen gewoon niet meer goed weet wat te doen. Vooral bij ouders met de meest kwetsbare kinderen kan het water hoog aan de lippen staan. Schroom dan niet en bel of mail de hulplijn.
Met welke vragen kan ik bijvoorbeeld terecht?
Ik ben klein behuisd en mijn kind heeft geen rustige werkplek. Hoe hou ik het vol in de dubbele rol van ouder en leerkracht. Hoe vind ik balans tussen mijn eigen werk en dat van mijn kind. Hoe bespreek ik Corona met mijn jonge kind.  Ik heb behoefte aan ontspanningsoefeningen. Hoe bereid ik mijn kind voor naar het moment dat het weer naar school kan.
Hoe kom ik bij de hulplijn? 
Ga naar de website: www.ppo-nk.nl en klik op “Corona-hulplijn: passend onderwijs thuis”. Dan wijst het zich vanzelf.