Gemeenten

De ISOB verzorgt openbaar basisonderwijs op 20 scholen in 5 gemeenten.

De ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) is in 2000 ontstaan uit een samenwerking tussen negen gemeenten in Noord- en Midden-Kennemerland (Noord-Holland). Doel van deze samenwerking: uitvoering van de schoolbestuurlijke taken voor de openbare basisscholen in de betreffende gemeenten.
De ISOB voert sinds 2007 ook de schoolbestuurlijke taken uit voor basisschool Elckerlyc van de Stichting Freinet in Heiloo.

De ISOB-scholen staan in de gemeenten Alkmaar (per 1 januari 2015 inclusief De Rijp en Schermer) en in Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest (BUCH: per 1 januari 2017).

De gemeenten hebben naast een specifieke zorgtaak voor het openbaar basisonderwijs ook een lokale onderwijstaak voor alle scholen in de gemeente. Gemeente deelt met het schoolbestuur de zorg voor passende onderwijshuisvesting. Daarnaast heeft zij een taak in onderwijsachterstandenbeleid, leerplicht, leerlingenvervoer, brede scholen, Centrum voor Jeugd en Gezin, onderwijsbegeleiding- subsidies en overige subsidies.

De ISOB heeft regelmatig overleg met de gemeenten in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) samen met de andere schoolbesturen, maar ook bilateraal als het specifiek de ISOB betreffende zaken zijn. Daarnaast is er in iedere gemeente een overleg met de schooldirecties over bijvoorbeeld de afstemming van de schoolvakanties, onderwijsinhoudelijke projecten en leerlingen die op meerdere terreinen extra zorg nodig hebben. 

ISOB-raad
Het gemeentelijke externe toezicht op de instandhouding van openbaar primair onderwijs gebeurt door de ISOB-raad. Deze raad bestaat uit de portefeuillehouders onderwijs van de zes ISOB-gemeenten en komt twee keer per jaar bij elkaar aan de hand van een thema.
De ISOB-raad houdt tevens toezicht op de begroting van het jaarsverlag.