Partners


VOS/ABB
VOS/ABB is de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen. De vereniging biedt professionele deskundigheid aan bestuurlijke organisatie, doelmatige medezeggenschap, onderwijskundige en juridische zaken, financiën, ICT en onderwijshuisvesting. De eigen professionele Helpdesk staat elke dag paraat voor advisering aan de aangesloten besturen. Aangesloten zijn bijna 300 schoolbesturen met in totaal ruim 2200 scholen, waar circa 700.000 leerlingen les krijgen.
Missie: goed onderwijs voor alle kinderen
www.vosabb.nl
De PO-Raad is de vereniging van schoolbesturen in het primair onderwijs. Op 31 december 2014 vertegenwoordigde de PO-raad bijna 850 schoolbesturen, 76 procent van het totale aantal besturen in het primair onderwijs en 92 procent van de leerlingen. De PO-Raad is daarmee dé sectororganisatie voor het primair onderwijs.

www.poraad.nl

Vensters PO
Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over alle basisscholen in Nederland verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrangsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel.
www.scholenopdekaart.nl
www.vensterspo.nl

Participatiefonds/Vervangingsfonds
Participatiefonds
In 1995 is de Stichting Participatiefonds opgericht door de sociale partners in het onderwijs. Alle scholen in het primair onderwijs zijn (bij wet) verplicht aangesloten bij het Participatiefonds. Het fonds richt zich op het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs en ondersteunt daarnaast scholen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid.

www.participatiefonds.nl

Vervangingsfonds
De Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs is in 1992 opgericht door de sociale partners in het onderwijs. Alle scholen in het primair onderwijs zijn (bij wet) verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds levert een belagnrijke bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel, middels subsidies en scholing of advies op maat. Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren, dankzij de inzet van schoolbesturen, fors gedaald.
Het Vervangingsfonds betaalt de kosten voor vervangers die scholen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Zo blijft de continuïteit op school gewaarborgd: 'Altijd iemand voor de klas!"

www.vervangingsfonds.nl