Stukje geschiedenis........


De ISOB verzorgt openbaar basisonderwijs op 20 scholen in 5 gemeenten. De gemeenten Graft-De Rijp en Schermer zijn per 1 januari 2015 aangesloten bij de gemeente Alkmaar.

De ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) is in 2000 ontstaan uit een samenwerking tussen negen gemeenten in Noord- en Midden-Kennemerland (Noord-Holland). Doel van deze samenwerking: uitvoering van de schoolbestuurlijke taken voor de openbare basisscholen in de betreffende gemeenten.
De ISOB voert sinds 2007 ook de schoolbestuurlijke taken uit voor basisschool Elckerlyc van de Stichting Freinet in Heiloo.