Functies


Alle scholen hebben vijf categorieën functies:
1. Directeur
2. Adjunct-directeur / waarnemend directeur
3. Groepsleerkrachten LA en BA
4. Onderwijsassistenten en
5. Onderwijsondersteunend personeel (OOP-ers)


Deze laatste groep bestaat uit conciërges (op een deel van de scholen), administratieve medewerkers en algemene medewerkers (een combinatie van conciërge- en administratieve taken).

De stafmedewerkers van het ISOB-bureau behoren ook tot deze categorie.

Binnen de functiecategorie groepsleerkrachten heeft de ISOB, conform het convenant "Leerkracht van Nederland" van de Rijksoverheid, in 2010 beleid ontwikkeld met betrekking tot de functiemix.