OBS De Wiekslag: onze school is er voor het dorp
slider placeholder
Met een mooi, nieuw schoolgebouw in de dorpskern van Stompetoren is de eerste stap gezet op weg naar een duurzame schoolontwikkeling. Binnenkort wordt ook het schoolplein aangepakt en krijgt de school een continurooster. Directeur Fred de Wildt vertelt hoe hij samen met het team bouwt aan een toekomstbestendige en aantrekkelijk school voor het dorp en de omgeving. 
 “In april ben ik op De Wiekslag gestart: een mooie school met een gezellig en hardwerkend team dat vooruit wil”, begint Fred de Wildt. “Tijdens mijn eerste maanden werkte de school met een tijdelijk continurooster. Dat was ingegeven door de Corona situatie. Het traditionele rooster was uit nood vervangen door een praktischer variant en dat beviel eigenlijk heel goed; een model van 5 gelijke schooldagen met elke dag les van 8.45 – 14.15 uur. In dit model blijven alle kinderen in de lunchpauze op school en eten met hun eigen leerkracht.”

 “Door de nieuwbouw in Stompetoren krijgen wij steeds meer kinderen op school die afkomstig zijn uit andere gemeenten. En er komen ook kinderen uit de omliggende dorpen naar De Wiekslag. Hun ouders proberen werk en zorg zo goed mogelijk te combineren, en dat sluit niet altijd optimaal aan bij een traditioneel schoolrooster. Zij waren heel blij met het tijdelijke continurooster. Naarmate we de verschillende varianten hebben geprobeerd, raakten steeds meer ouders enthousiast. De MR vervulde een voortrekkersrol en voerde een onderzoek uit waaruit bleek dat 83% van de ouders voorstander is van een continurooster.”
 “Na de zomervakantie gaan wij definitief werken met 5 gelijke schooldagen. Daarmee hebben de kinderen een effectievere schooldag met een duidelijke structuur en vaste ondersteuning van de leerkracht. Ze hoeven maar één keer per dag op en neer naar school en hebben ’s middags meer tijd over voor buitenschoolse activiteiten. Ook het team wordt er blij van. Zij houden na hun middagpauze een langere middag over om lessen voor te bereiden. Alle werktijden zijn gelijkgeschakeld, dus teamleden kunnen eenvoudig dagen van elkaar overnemen. En de buitenschoolse opvang sluit aan bij de schooldag, dus ouders kunnen gemakkelijker van werkdag wisselen als ze dat willen.”  
Dit nieuwe lesrooster is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een kindcentrum, met onderwijs en opvang voor kinderen van 0-12 jaar.

Op De Wiekslag is ook kinderdagopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang van Forte aanwezig. “Met het opvang- en onderwijsteam stemmen wij thema’s en gezamenlijke activiteiten op elkaar af. Binnenkort gaan we het schoolplein opnieuw inrichten, zodat het voor kinderen van 0-12 jaar aantrekkelijk is. De eerste plannen zijn al in de maak.”
 “It takes a village to raise a child, is een bekend gezegde. Daar willen we steeds meer naar toe. Een volgende stap is om voor onze kinderen ook na schooltijd meer activiteiten aan te bieden op het gebied van sport, cultuur en muziek. Daardoor krijgen ze volop kansen om zich te ontwikkelen. En ons mooie schoolgebouw biedt ook ruimte aan andere dorpsgenoten. Zo oefent de gymvereniging bijvoorbeeld in onze gymzaal. Wij hebben ruimte genoeg, de school is er voor het dorp!”