Welkom

De ISOB is een stichting voor openbaar basisonderwijs in vijf gemeenten in Noord- en Midden Kennemerland en omvat 20 scholen met ongeveer 2800 leerlingen en circa 300 vaste en tijdelijke leerkrachten (160 fte). De kleinste school telt 55 en de grootste school 234 leerlingen. De stichting is opgericht in het kader van de bestuurlijke krachtenbundeling en schaalvergroting om het openbaar basisonderwijs te versterken en kwalitatief te verbeteren.
De ISOB draagt actief de principes van “de lerende organisatie” uit, staat voor een hoge kwaliteit van het onderwijs, personeelsbeleid, en een effectieve samenwerking van haar scholen onderling en met de GMR en het bestuur.

 

Actuele ISOB-nieuws

Inloopavond plan OBS De Wiekslag - Stompetoren

20 april 2018
Het bouwplan voor de school, kinderopvang en de gymzaal in Stompetoren is klaar. Het heeft geruime tijd geduurd voor we hiermee naar buiten konden komen, maar nu is het zover.
lees meer...

Playing for Success

18 maart 2018

Afgelopen zondag, 18 maart, is het contract met Playing for Success ondertekend. Voor de komende vijf jaar is de ISOB ook verbonden aan deze organisatie. 
lees meer...

Contactgegevens

ISOB-bureau: 

Sokkerwei 2
1901 KZ  CASTRICUM
T: 0251-319888
info.isobbureau@isobscholen.nl
www.isob.net

Kamer van Koophandel ISOB
370.83.568 RSIN 808160862

Kamer van Koophandel Freinet
412.39.281 RSIN 006780544