Directeuren ISOB geslaagd voor leergang   06-11-2019


Alle direceuren van onze scholen hebben het afgelopen jaar een leergang Strategische Communicatie & PR gevolgd bij de AVS. Deze is onlangs met goed gevolg afgerond door iedereen. Gefeliciteerd allemaal!
Top


Vacature onderwijskundig Coördinator ICT   17-10-2019Voor informatie zie: vacature onderwijskundig hoofd ICT 
 
Top


ISOB raak(t)!   28-08-2019Jaarlijks zijn in Nederland 110.000 kinderen slachtoffer van #kindermishandeling. Dat is gemiddeld één kind in elke schoolklas. ISOB organiseert voor al haar medewerkers een studiedag met het thema 'signaleren van kindermishandeling', om hier alert op te zijn en dit samen te kunnen aanpakken!
 
Top


Kleuters OBS Van Reenen in het Rijks   16-07-2019

foto: Erna Faust
Kinderen uit groep 1-2 van OBS Van Reenen uit Bergen (NH) hangen met hun versie van de 'Nachtwacht'in het Rijksmuseum. Een prachtig onderdeel en veel waardering voor leerkracht Cora Vos en cultuurcoördinator Mieke Rozing.
De tentoonstelling 'Lang Leve Rembrandt!' is nog tot 15 september te zien.
Top


ISOB raak(t)!   26-06-2019

De ISOB bereidt zich voor op de studiedag in het nieuwe schooljaar. De komende tijd vragen wij indringend aandacht voor kindermishandeling en hoe dit te voorkomen en te signaleren!

Top


Basisscholen in Egmond aan den Hoef voornemens samen te gaan   25-04-2019

Heerhugowaard/Castricum, 19 april 2019 Het bestuur van de ISOB heeft het voornemen om de basisschool De Boswaid in Egmond aan den Hoef per 1 augustus 2020 over te dragen aan het bestuur van Blosse. Blosse heeft daarmee de mogelijkheid om een optimale inrichting van het basisonderwijs in Egmond aan den Hoef te realiseren. De ISOB en Blosse starten nu een onderzoek om alle elementen van de overdracht goed in kaart te brengen en ook te onderzoeken wat de beste manier is om de toekomst van het basisonderwijs in Egmond aan den Hoef te kunnen garanderen. De ouders van beide scholen zijn hierover geïnformeerd tijdens een ouderavond op 18 april.

Kinderen in Egmond aan den Hoef
In Egmond aan den Hoef worden per jaar zo ongeveer 30 kinderen geboren. De besturen Blosse en ISOB hebben regelmatig overleg over de ontwikkelingen in de dorpen waar zij scholen hebben en bespreken dan ook de geboortecijfers en deelnamepercentages. “Omdat de leerlingprognoses laten zien dat één school voor het dorp voldoende is hebben wij als bestuur van ISOB ons sterk afgevraagd of het verstandig en haalbaar is om De Boswaid in stand te houden.” aldus Robert Smid, bestuurder van ISOB. “We willen immers het goede doen voor de kinderen en dan is een school van een zekere omvang noodzakelijk om dit te kunnen bieden.”

Jeroen Spanbroek, college van bestuur Blosse, vult aan “Ongelijkheid in deelnamepercentage in een wijk of kern leidt vaak tot concurrentie waardoor de energie niet gaat zitten in de ontwikkeling van goed onderwijs voor de leerlingen. Blosse en de ISOB willen niet met elkaar concurreren maar samenwerken, we voelen beide een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit op te lossen.”

De toekomst van het basisonderwijs in Egmond aan den Hoef
Na uitvoerig overleg heeft het bestuur van ISOB het voornemen om het bestuur van OBS De Boswaid over te dragen aan Blosse per 1 augustus 2020. Voorlopig zullen de twee locaties van zowel Kindcentrum St. Jozef als OBS De Boswaid blijven bestaan. De teamleden, leden van de medezeggenschapsraad en ouders zijn van dit voornemen op de hoogte gesteld. In de maanden die volgen zal met diverse geledingen nader onderzoek gedaan worden hoe het basisonderwijs vormgegeven kan worden in Egmond aan den Hoef. Na definitieve instemming door onder meer de medezeggenschapsorganen en na afstemming met de toezichthouders kan vervolgens toegewerkt worden naar een definitieve overdracht met ingang van het schooljaar 2020-2021.

Over Blosse
Blosse beschikt over de deskundigheid van 27 kindcentra en deze versterken elkaar door kennisuitwisseling en het delen van ervaringen. Het College van Bestuur ziet erop toe dat de kwaliteit hoog blijft. Het servicebureau neemt veel werk uit de handen van de kindcentra, zodat zij zich vol overgave kunnen richten op hun kerntaak: iedere leerling de mogelijkheid bieden het maximale uit zichzelf te halen. In Egmond aan den Hoef wordt aan meer dan 200 kinderen opvang én onderwijs geboden in Jozef Kindcentrum. In dit kindcentrum worden kinderen begeleid in hun ontwikkeling van baby tot brugklasser

Over de ISOB
De ISOB draagt actief de principes van “de lerende organisatie” uit, staat voor een hoge kwaliteit van het onderwijs, personeelsbeleid, en een effectieve samenwerking van haar scholen onderling en met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het bestuur. De ISOB is een stichting voor openbaar basisonderwijs in vijf gemeenten in Noord- en Midden Kennemerland en omvat 19 scholen met ongeveer 2800 leerlingen en circa 300 vaste en tijdelijke leerkrachten (160 fte). De kleinste school telt 55 en de grootste school 234 leerlingen

Top


Playing for Success Alkmaar al 5 jaar een succes!   19-12-2018


 
Het leercentrum van Playing for Success Alkmaar in het AFAS Stadion van AZ werd geopend in december 2013 en viert dit jaar haar vijfjarig jubileum.   
 
In 2013 werd de opening door voormalig Directeur Algemene Zaken Toon Gebrands en de aanvoerder van dat moment, Jeffrey Gouweleeuw, gedaan. De huidige overeenkomst werd in maart 2018 getekend en loopt tot en met 2022. De ISOB-scholen zijn sinds dit schooljaar aangesloten en de eerste deelnemers hebben hun certificaat behaald!
 
Top


ISOB-magazine STEK   05-10-2018


ISOB-magazine STEK
Op 5 oktober DAG VAN DE LEERKRACHT hebben Robert en Koen de eerste editie van STEK naar alle scholen gebracht. STEK is het magazine door en voor ISOB-medewerkers.  Het was erg leuk om in 1 dag alle scholen te bezoeken.
Hieronder een impressie.

   
 
Top