Bestuursbureau

Het ISOB-bureau levert de professionele ondersteuning voor de scholen, de directiegroep, de GMR en het bestuur.
In het kader van integraal werken en de focusgebieden uit de missie en visie is binnen het bureau een kernteam benoemd. 


Het bestuursbureau is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16:30 uur via 0251-319888 of mail: info.isobbureau@isobscholen.nl.


De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder: 
  Robert Smid

Verder zijn de volgende medewerkers werkzaam op het ISOB-bureau:
  Andrea Commandeur, managementassistente

  Belinda Dijkman Dulkes, managementassistente


Afdeling Beleid:
  Mascha Bernoski, P&O-adviseur

  Koen Elbers, beleidsadviseur onderwijs

  Liane Schraal, beleidsmedewerker

  Mariska Smit, seniorbeleidsmedewerker

Afdeling Administratie:
  Wendy Koedijk, P&O-medewerker


Afdeling ICT
 
Josephine Mettendaf, hoofd ICT


Beleidsmedewerker financiën

Dana Boxem

Functionaris gegevensbescherming
Mevr. Wanda Hoogerbrugge
fg@privacyopschool.n
0172 - 785075

Geschiedenis:
De ISOB verzorgt openbaar basisonderwijs op 18 scholen in 5 gemeenten. De gemeenten Graft-De Rijp en Schermer zijn per 1 januari 2015 aangesloten bij de gemeente Alkmaar.

De ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) is in 2000 ontstaan uit een samenwerking tussen negen gemeenten in Noord- en Midden-Kennemerland (Noord-Holland). Doel van deze samenwerking: uitvoering van de schoolbestuurlijke taken voor de openbare basisscholen in de betreffende gemeenten.
De ISOB voert sinds 2007 ook de schoolbestuurlijke taken uit voor basisschool Elckerlyc van de Stichting Freinet in Heiloo.