Bestuursbureau

Het ISOB-bureau levert de professionele ondersteuning voor de scholen, de directiegroep, de GMR en het bestuur.
In het kader van integraal werken en de focusgebieden uit de missie en visie is binnen het bureau een kernteam benoemd. 


Het bestuursbureau is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16:30 uur via 0251-319888 of mail: info.isobbureau@isobscholen.nl.Achterste rij (v.l.n.r.) Hanka Mokry, Mascha Bernoski, Anita Paarlberg, Duygu Bozkurt, Mariska Smit
Voorste rij (v.l.n.r.) Robert Smid, Liane Schraal, Koen Elbers, Wendy Koedijk


De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder: 
Robert Smid

Verder zijn de volgende medewerkers werkzaam op het ISOB-bureau:
Andrea Commandeur, managementassistente
Wendy Koedijk, managementassistente
Anita Paarlberg, managementassistente


Afdeling Beleid:
Mascha Bernoski, P&O-adviseur
Dana Boxem, beleidsmedewerker financiën
Koen Elbers, beleidsadviseur onderwijs
Liane Schraal, beleidsmedewerker
Mariska Smit, seniorbeleidsmedewerker

Afdeling Administratie:
Hanka Mokry, P&O-medewerker


Functionaris gegevensbescherming
Mevr. Wanda Hoogerbrugge
fg@privacyopschool.n
0172 - 785075

Geschiedenis:
De ISOB verzorgt openbaar basisonderwijs op 18 scholen in 5 gemeenten. De gemeenten Graft-De Rijp en Schermer zijn per 1 januari 2015 aangesloten bij de gemeente Alkmaar.

De ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) is in 2000 ontstaan uit een samenwerking tussen negen gemeenten in Noord- en Midden-Kennemerland (Noord-Holland). Doel van deze samenwerking: uitvoering van de schoolbestuurlijke taken voor de openbare basisscholen in de betreffende gemeenten.
De ISOB voert sinds 2007 ook de schoolbestuurlijke taken uit voor basisschool Elckerlyc van de Stichting Freinet in Heiloo.