Vakanties  

 
                                                                       
Schooljaar 2021 - 2022
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie  18 juli t/m 26 augustus 2022


Vakanties bijzonder verlof

Wilt u buiten de schoolvakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan kan de directeur van de school u aangeven op welke manier het  verlof moet worden aangevraagd.
Ook kan de directeur u vertellen in welke situaties hij/zij u verlof kan geven. De directeur gaat hierbij uit van de Leerplichtwet waarin omschreven staat wanneer verlof buiten de schoolvakanties is toegestaan. Daarnaast kan er een verlofprotocol zijn in de gemeente,  waarin de wettelijke bepalingen nader zijn uitgewerkt.
Als uw kind ongeoorloofd verzuimt wordt hiervan melding gemaakt aan de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar en kan worden beboet. Realiseert u zich ook, dat een schooldirecteur strafbaar is als hij/zij zich niet houdt aan de voorschriften in de Leerplichtwet. Het gaat bij het toekennen van verlof dan ook niet om een persoonlijke mening, maar om de uitvoering de Leerplichtwet.