Vakanties  

 
                                                                       
Schooljaar 2023 - 2024
Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2024*
Hemelvaart 9 mei t/m 10 mei 2024
Pinksteren 19 en 20 mei 2024
Zomervakantie  20 juli t/m 1 september 2024

* Afhankelijk van de school

Vakanties bijzonder verlof

Wilt u buiten de schoolvakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan kan de directeur van de school u aangeven op welke manier het  verlof moet worden aangevraagd.
Ook kan de directeur u vertellen in welke situaties hij/zij u verlof kan geven. De directeur gaat hierbij uit van de Leerplichtwet waarin omschreven staat wanneer verlof buiten de schoolvakanties is toegestaan. Daarnaast kan er een verlofprotocol zijn in de gemeente,  waarin de wettelijke bepalingen nader zijn uitgewerkt.
Als uw kind ongeoorloofd verzuimt wordt hiervan melding gemaakt aan de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar en kan worden beboet. Realiseert u zich ook, dat een schooldirecteur strafbaar is als hij/zij zich niet houdt aan de voorschriften in de Leerplichtwet. Het gaat bij het toekennen van verlof dan ook niet om een persoonlijke mening, maar om de uitvoering de Leerplichtwet.