ISOB Academie

Het bevorderen van de deskundigheid staat bij de ISOB hoog in het vaandel.
De ISOB Academie heeft als doel het scholen, inspireren, verbinden en motiveren van de individuele werknemer. Hierdoor wordt een positieve bijdrage geleverd aan het werkplezier, de passie voor het vak en de kwaliteit van het onderwijs. Voor het aanbod wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de behoefte van het werkveld en de actualiteit.

De Academie bevat een professionaliseringsaanbod voor onze leerkrachten, zorgfunctionarissen, bouw-teamleiders, directeuren en onderwijsassistenten en heeft een moderne, ruime studieruimte (gevestigd in OBS De Klimop te Castricum) waar zowel cursussen, intervisies als vergaderingen plaatsvinden.

Hoe komt het aanbod tot stand?
Bij het samenstellen van het aanbod wordt steeds opnieuw gekeken naar scholings-/sparringsbehoeften die bij de personeelsleden bestaan, onderwerpen vanuit het strategisch beleidsplan van het bestuur en de schoolplannen van afzonderlijke scholen. Daarnaast streven we ernaar om in te spelen op actuele zaken, maatschappelijke vernieuwingen, etc.
Ook worden eigen medewerkers ingezet bij interne scholingen. Zo kunnen IB-ers, (gedrags)specialisten en anderen, met expertise op een bepaald terrein hun kennis delen.
Het complete deskundigheidsaanbod is voor alle personeelsleden beschikbaar door in te loggen op SharePoint.

De deskundigheidsbevordering is een constant proces waarbij steeds nieuwe scholingsaanvragen binnenkomen, conform ons uitgangspunt: "Een leven lang leren".  

De opleidingscoördinatie van de ISOB-Academie is in handen van Edith Hoegen, directeur OBS De Overhael