Bestuursbureau

Het ISOB-bureau levert de professionele ondersteuning voor de scholen, de directiegroep, de GMR en het bestuur.
In het kader van integraal werken en de vier focusgebieden uit de Missie en Visie is binnen het bureau een kernteam benoemd. In taak- en werkoverzichten op SharePoint is voor de scholen en de bureaumedewerkers duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is. 


Het bestuursbureau is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16:30 uur via 0251-319888 of mail: info.isobbureau@isobscholen.nl.


De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder: 
Robert Smid

Verder zijn de volgende medewerkers werkzaam op het ISOB-bureau:
Anita Paarlberg, managementassistente
Wendy Koedijk, managementassistente


Afdeling Beleid:
Mariska Smit, seniorbeleidsmedewerker
Mascha Bernoski, P&O-adviseur
Liane Schraal, beleidsmedewerker
Dana Boxem, beleidsmedewerker financiën
Koen Elbers, beleidsadviseur onderwijs

Afdeling Administratie:
Hanka Mokry, P&O-medewerker
Duygu Bozkurt, medewerker secretariaat 


Geschiedenis:
De ISOB verzorgt openbaar basisonderwijs op 19 scholen in 5 gemeenten. De gemeenten Graft-De Rijp en Schermer zijn per 1 januari 2015 aangesloten bij de gemeente Alkmaar.

De ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) is in 2000 ontstaan uit een samenwerking tussen negen gemeenten in Noord- en Midden-Kennemerland (Noord-Holland). Doel van deze samenwerking: uitvoering van de schoolbestuurlijke taken voor de openbare basisscholen in de betreffende gemeenten.
De ISOB voert sinds 2007 ook de schoolbestuurlijke taken uit voor basisschool Elckerlyc van de Stichting Freinet in Heiloo.