Raad van Toezicht
In dit kader heeft de stichting op 1 januari 2013 de transitie voltooid naar het Raad van Toezichtmodel.
ISOB en de scholen kennen derhalve een extern en intern toezicht(kader). Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De ISOB-raad, bestaande uit de portefeuillehouders onderwijs van de vijf gemeenten die het verzorgingsgebied van de ISOB vormen, voeren vanuit hun grondwettelijke verantwoordelijkheid extern toezicht uit op de organisatie.
Ook de Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving.


De Raad van Toezicht bestaat uit:
Marianne Burgman, voorzitter, expertise: Openbaar Bestuur vanuit toezichthoudend perspectief
Rob Boekhout, vice-voorzitter, expertise: Financiën
Frank Zopfi, expertise: Onderwijs
Femke de Lange, expertise: Juridisch
Thijs Pennink, expertise: Maatschappelijke Dienstverlening

De ISOB-raad heeft de leden van de Raad van Toezicht benoemd. Met deze bestuurlijke veranderingen voldoen de ISOB en de Stichting Freinetschool Heiloo aan de verplichting uit de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van de PO-raad om bestuur en intern toezicht te scheiden.