Raad van Toezicht
In dit kader heeft de stichting op 1 januari 2013 de transitie voltooid naar het Raad van Toezichtmodel.
Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
Ook de Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving.


De Raad van Toezicht bestaat uit:
Marianne Burgman, voorzitter, expertise: Openbaar Bestuur vanuit toezichthoudend perspectief
Femke de Lange, vice-voorzitter: expertise: Juridisch
Cees Pepping, expertise: Financiën
Jan Mesu, expertise: Onderwijs