Missie en visie

Onze missie is: "Samen sterk in leren"
Onze scholen worden gestimuleerd binnen centraal vastgestelde kaders een eigen onderwijsprofiel of –concept uit te werken. Deze kaders bieden ook plek aan een diversiteit aan onderwijsconcepten zoals o.a. Montessori (OBS De Montessori in Castricum), Freinet (Elckerlyc in Heiloo) en Dalton (OBS De Wissel in Uitgeest).

Het openbare en algemeen toegankelijke karakter van de scholen is ons gezamenlijk uitgangspunt. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd.

In 2019 is het strategisch beleidsplan 2019-2023 vastgesteld, waarin de koers van de ISOB voor de komende jaren is beschreven. Dez is vormgegeven in onderstaande poster.