Jaarverslag ISOB

In het kader van de verantwoordingsplicht stelt de ISOB jaarlijks een jaarverslag op. Dit jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag over het gerealiseerde beleid in het achterliggende kalenderjaar en een financiële verantwoording over de besteding van de financiële middelen. Dit jaarverslag dient conform de landelijke Richtlijn Jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen (model RJ 660) opgesteld te worden en vóór 1 juli bij de Rijksoverheid te worden ingediend.
Het jaarverslag wordt ter informatie besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Te downloaden:
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016 
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014