Achttien schoolgebouwen
Van de achttien zijn er dertien schoolgebouwen in eigendom bij de ISOB, vijf scholen (OBS De Tweemaster, OBS Lucebert, OBS Zuidwester en Elckerlyc en OBS Meander) zitten samen met andere scholen-onder-één-dak en worden gehuurd van de gemeente. Bij OBS De Wissel is ook de gymzaal van de ISOB.

Brede scholen of kindcentra
Het aantal brede scholen en IKC’s (Integraal Kind Centrum) in Nederland blijft stijgen. De meeste scholen hebben buitenschoolse opvang of peuteropvang in huis. Ook ISOB-scholen zijn bezig zich tot brede school te ontwikkelen: hierbij staat de optimale ontwikkeling van kinderen tussen 4-12 jaar voorop (soms vanaf 0 of 2 jaar) door een compleet dagarrangement aan te bieden. Scholen en onze opvangpartners geven hier op eigen wijze invulling aan: met wie wordt samengewerkt, met welke doelen en voor welke doelgroep, verschilt per school. Dit hangt ook samen met de wijk of het dorp waarin de school staat. Extra activiteiten kunnen variëren van educatie tot activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur, zorg en begeleiding, of natuur en techniek.

Huur/medegebruik
De ISOB streeft er naar haar gebouwen zo optimaal mogelijk in te zetten. Dit betekent dat veel van onze scholen medegebruikers en huurders in huis hebben, van een eigen lokaal voor het hele jaar of gedeeld met de school voor een paar uur per week of in de avonduren een speellokaal of aula. Er wordt altijd gekeken of het gebruik van de inwonende partij samengaat met het lesgeven aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Voorbeelden van onze gebruikers zijn, naast de opvang: een zangkoor, typcursus, schilderles, Tai-chi, dans of karate. Als u als organisatie of vereniging (met een KvK-nummer) geïnteresseerd bent in medegebruik of huur van ruimten in de school kunt u de schooldirectie om informatie vragen. De afspraken over welke ruimte, het tarief, de toegang en de betaling worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst die het ISOB-bureau opmaakt. 
Schoolgebouwen worden niet verhuurd voor kinderpartijtjes of feestjes.