Huisvesting

Het aantal brede scholen en IKC’s (Integraal Kind Centrum) blijft stijgen. Inmiddels zijn tweeduizend scholen in Nederland een brede school of IKC.  Ook zijn veel scholen nog bezig zich tot brede school of IKC te ontwikkelen. De verwachting is daarmee dat hun aantal zal blijven toenemen.  De brede scholen richten zich voornamelijk op de optimale ontwikkeling van kinderen en het bieden van dagarrangementen. Maar dé brede school bestaat niet. Scholen en hun partners geven op eigen wijze invulling aan de brede school. Met wie wordt samengewerkt, met welke doelen en voor welke doelgroep, verschilt per school. Dit hangt onder meer samen met de wijk, de stad of het dorp waarin de school staat. De activiteiten die brede scholen aanbieden, variëren van educatie tot activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur, zorg en begeleiding, natuur en techniek.
Onze spiksplinternieuwe Brede school De Pauw in De Rijp voldoet helemaal aan de definitie met de huisvesting van twee basisscholen (waaronder onze OBS De Tweemaster), GGD/GGZ,  het kinderdagverblijf en de bibliotheek onder één dak vanaf de eerste week van januari 2016.

Onderhoud
Planmatig onderhoud aan de schoolgebouwen die in eigendom van de ISOB zijn, met uitzondering van het klein, dagelijkse onderhoud, wordt vanuit het ISOB-bureau aangestuurd, georganiseerd en uitgevoerd. Voorbeelden van planmatig onderhoud zijn binnen- en buitenschilderwerk, dakwerk, vloerbedekking vervangen of installatiewerk aan cv of ventilatie.
Wij maken daarbij gebruik van onderhoudscenario's op basis van gebouwinspecties. Op basis van een Jaarplan vindt uitvoering plaats met de schooldirectie, waarbij het de voorkeur heeft (groot) onderhoud in de vakanties te doen.
De inkomsten voor huisvesting van basisscholen komen van twee geldstromen: de rijksvergoeding voor materiële instandhouding en de gemeentelijke voorziening voor nieuwbouw en/of uitbreiding.
De rijksvergoeding is gebaseerd op het aantal leerlingen en gemeentelijke bijdrage op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, die iedere gemeente heeft vastgesteld.


Huur/medegebruik
De ISOB streeft er naar haar gebouwen zo optimaal mogelijk in te zetten. Dit betekent dat veel van onze scholen medegebruikers en huurders in huis hebben, van een eigen lokaal voor het hele jaar of gedeeld met de school voor een paar uur per week. Er wordt natuurlijk altijd gekeken of het gebruik van de inwonende partij zich verdraagt met het lesgeven aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Het primaat ligt vanzelfsprekend bij het basisonderwijs.

Veel scholen hebben buitenschoolse opvang of peuterspeelzaalwerk in huis
Voor medegebruik of huur wordt een medegebruik- of huurovereenkomst opgemaakt. Met de schooldirectie kunt u in overleg treden als u geïnteresseerd bent in medegebruik of huur van ruimten in de school. De overeenkomsten worden door het ISOB-bureau opgesteld.