Directiegroep

Maandelijks komen alle directeuren van de ISOB samen voor het directie-overleg. In dit overleg worden beleidsstukken voorbereid en worden keuzes gemaakt die op de hele ISOB-organisatie effect hebben. Het directie-overleg heeft een adviserende rol naar de directeur-bestuurder

De directiegroep van de ISOB werkt grotendeels volgens het Rijnlands model. De directeuren maken deel uit van diverse werkgroepen, zoals Personeel, Kwaliteit en Financiën. Deze werkgroepen bepalen de agenda van het directie-overleg. Eigenaarschap is een belangrijk thema binnen onze organisatie, iedere directeur pakt hierin zijn of haar verantwoordelijkheid.