GMR (medezeggenschap)

De wet:
De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De WMS regelt de medezeggenschap in het primair,
het speciaal en het voortgezet onderwijs.
Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is.  Dit is ook het geval op elke ISOB-school.
Naast een MR per school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
In 2017 is de samenstelling van de GMR gewijzigd. Onze scholen zijn verdeeld in 4 clusters. Elk cluster is vertegenwoordigd in de GMR met een ouder (O) en een personeelslid (P). Hieronder ziet u de bezetting van de huidige GMR.


Via deze link kunt u het huishoudelijk reglement inzien.
En hier staan de onderwerpen die dit schooljaar besproken worden.
Jaarverslag GMR 2017-2018: klik op link voor het jaarverslag. 
Twee keer per schooljaar schrijft de GMR een algemeen verslag. 
Over de periode van augustus - december 2018 kunt u hier het verslag lezen.
Het halfjaarverslag van januari-juli 2019 is via deze link te lezen.
De GMR van de ISOB is te bereiken op het volgende mailadres: gmr@isobscholen.nl

Cluster 1
Bergen-Egmond-Schoorl
Cluster 2
Heiloo
Cluster 3
Alkmaar-Graft-De Rijp- Schermer
Cluster 4
Castricum-Uitgeest-Akersloot
Vacature (O) Ivo Kuijper (O) Lodewijk van der Peet (O) Vivianne Spruit (O)
Vacature Tine Jansen (P) Jetty Haagsma (P) Ilse Breggeman (P)


 In de wet is vastgelegd welke bevoegdheden de (G)MR heeft en welke informatie de raad moet ontvangen van de directie van de school of het bestuur van de ISOB.
De wet biedt de ruimte om medezeggenschap op eigen wijze vorm te geven. Ons bestuur heeft dit, in nauw overleg met de GMR vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Naast het statuut heeft iedere (G)MR een reglement. Hierin staan de taken en bevoegdheden.
De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft samen met een aantal andere onderwijsorganisaties een speciale website ingericht, met uitgebreide voorlichting over de WMS: www.infowms.nl.