GMR (medezeggenschap)

De wet:
De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De WMS regelt de medezeggenschap in het primair,
het speciaal en het voortgezet onderwijs.
Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is.  Dit is ook het geval op elke ISOB-school.
Naast een MR per school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Onze scholen zijn verdeeld in 4 clusters. Elk cluster is vertegenwoordigd in de GMR met een ouder (O) en een personeelslid (P). Hieronder ziet u de bezetting van de huidige GMR.


Via deze link kunt u het huishoudelijk reglement inzien.
En hier staan de onderwerpen die dit schooljaar besproken worden.
Twee keer per schooljaar schrijft de GMR een algemeen verslag. 
Halfjaarverslag januari-juli 2021 
Halfjaarverslag augustus-december 2021
Halfjaarverslag januari-juli 2022
Halfjaarverslag augustus-december 2022
Halfjaarsverslag januari-juli 2023
Halfjaarverslag augustus-december 2023

De GMR van de ISOB is te bereiken op het volgende mailadres: gmr@isobscholen.nl

Cluster 1
Bergen-Egmond-Schoorl
Cluster 2
Heiloo
Cluster 3
Alkmaar-Graft-De Rijp- Schermer
Cluster 4
Castricum-Uitgeest-Akersloot
Vacature (O) Sietske Kuijs (O) Jasmijn Brouwer (O) Vacature (per 1-12-2023)(O)
Maaike Brakenhoff (p) Vacature (P) Lizette van Gool (P) Vacature (P)
       


 
In de wet is vastgelegd welke bevoegdheden de (G)MR heeft en welke informatie de raad moet ontvangen van de directie van de school of het bestuur van de ISOB.
De wet biedt de ruimte om medezeggenschap op eigen wijze vorm te geven. Ons bestuur heeft dit, in nauw overleg met de GMR vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Naast het statuut heeft iedere (G)MR een reglement. Hierin staan de taken en bevoegdheden.
De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft samen met een aantal andere onderwijsorganisaties een speciale website ingericht, met uitgebreide voorlichting over de WMS: www.infowms.nl.