Werken bij ons

De ISOB is een lerende organisatie die het principe van "een leven lang leren" omarmt.

In 2015 is de eerste aftrap gegeven voor onze ISOB-Academie: een eigen leeromgeving van en voor de eigen personeelsleden. Opleidingen en cursussen via e-learning of fysiek op de locatie van OBS De Klimop in Castricum.

Op onze scholen vinden ook regelmatig teamgerichte professionaliseringsbijeenkomsten plaats.
Daarnaast worden onze medewerkers ook individueel gestimuleerd zich verder te professionaliseren middels scholing en opleiding. Hierbij wordt, naast onze Academie, tevens gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het aanvragen van een Lerarenbeurs.

De ISOB stimuleert de specifieke aandacht voor de kwaliteit van het reken- en taalonderwijs op de scholen. In de afgelopen schooljaren zijn diverse cursussen georganiseerd voor collega's die als LB-leraar zijn benoemd met als taakprofiel rekenspecialist of taalspecialist. De cursussen zijn ook bedoeld voor leraren die (in de nabije toekomst) naar een LB-functie met dit profiel willen solliciteren op scholen.

Zie ook: Functiemix Het kan in het onderwijs
www.hetkaninhetonderwijs.nl

 

Solliciteren

Vacatures leerkrachten worden door de directeuren van de scholen bekend gemaakt bij het ISOB-bureau, waarna deze in eerste instantie worden aangeboden aan alle personeelsleden met een vaste aanstelling.

U kunt zich bij ons inschrijven, ook voor invalwerk, door een open sollicitatiebrief met cv te sturen naar:
ISOB
Sokkerwei 2
1901 KZ Castricum
T.a.v. mevrouw H. Mokry of via email naar
info.isobbureau@isobscholen.nl
U kunt in uw brief uw voorkeur voor (jaar-)groepen aangeven en welke dagen van de week u beschikbaar bent.

Denk aan uw
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).
Voor de praktische stappen voor het aanvragen leest u:
VOG aanvraag-hoe te handelen.

ISOB en Poolbeheer (inval)leerkrachten

Start Poolbeheer
Vanaf 6 maart 2017 start Poolbeheer van Vizyr met de coördinatie van de flexibele inzet van (inval)leerkrachten. De medewerkers van Poolbeheer zijn te bereiken via poolbeheerISOB@vizyr.nl. Poolbeheer registreert van alle kandidaten de beschikbaarheid voor dagdelen, groepen, scholen en gemeenten en communiceert dit met de directeuren van de scholen. Zo blijft er een direct contact tussen vraag en aanbod.