Werken bij ons

De openbare scholen van de ISOB liggen op in de dorpen van bos, duin en polder; stuk voor stuk prachtige locaties verspreid door Noord- en Midden Kennemerland. Samen bewegen de scholen zich naar een organisatie waar autonomie én collectiviteit elkaar ontmoeten.
Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs dicht bij de leerling. Thuisnabijheid van goed onderwijs is ons handelsmerk. Onze scholen zetten actief in op verbinding met de omgeving door de dialoog aan te gaan en de samenwerking te zoeken met partners in de omgeving.
 
Waarom werken bij de ISOB? 

Onze missie: samen sterk voor ieder kind.
Onze visie: ontmoeten en samen groeien. Het 'dorps-gevoel' (we kennen elkaar, we weten van elkaar wat er speelt en we helpen elkaar als we elkaar nodig hebben).
Onze werkwijze: de dialoog centraal. De scholen vormen het kloppend hart van de wijk of het dorp en vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Als ISOB willen wij mensgericht werken en willen we in contact zijn met onze directe omgeving.
Onze kwaliteit & professionaliteit: onze focus ligt in het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Samen groeien in onze ontwikkeling gericht op de toekomst. We willen van en met elkaar leren. Zodat we blijven werken aan het versterken van onze onderwijskwaliteit.

We vragen ons steeds af: ‘hoe kunnen we dingen beter doen?’ Daarom investeren we in talentontwikkeling. We stimuleren onze medewerkers om te groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.

Er worden inspirerende opleidingen en masterclasses gefaciliteerd aan al onze medewerkers in de ISOB Academie.  Ook kunnen alle ISOB-medewerkers online cursussen volgen via E-Wise.
Tevens zijn er diverse leernetwerken en worden alle startende leerkrachten gecoacht van start- naar basisbekwame collega's.
Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn er in de vorm van deelname aan Fisc-Free, waar bijv. een fiets, smartphone of sportabonnement met belastingvoordeel aangeschaft kunnen worden.