ISOB Academie

Het bevorderen van de deskundigheid staat bij de ISOB hoog in het vaandel.
De ISOB Academie heeft als doel het scholen, inspireren, verbinden en motiveren van de individuele werknemer. Hierdoor wordt een positieve bijdrage geleverd aan het werkplezier, de passie voor het vak en de kwaliteit van het onderwijs. Voor het aanbod wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de behoefte van het werkveld en de actualiteit.

De Academie bevat een professionaliseringsaanbod voor onze leerkrachten, zorgfunctionarissen, bouw-teamleiders, directeuren en onderwijsassistenten.

Het complete deskundigheidsaanbod is voor alle personeelsleden beschikbaar door in te loggen op SharePoint; ISOB-medewerkers kunnen zelf via een mail aan het bestuursbureau kenbaar maken, deel te willen nemen aan bijv. een leernetwerk.

De deskundigheidsbevordering is een constant proces waarbij steeds nieuwe scholingsaanvragen binnenkomen, conform ons uitgangspunt: "Een leven lang leren".