Professionaliteit

Kwaliteit personeel: van kapitaal belang
Voor de ISOB is het personeel van kapitaal belang. Het zijn de medewerkers binnen de scholen die in de dagelijkse interactie met de leerlingen het primaire onderwijsproces vorm en kleur geven.
Onze Kwaliteitsmonitor vormt het kwaliteitskader voor de hele stichting. De onderdelen zijn Primair Proces, Opbrengsten, Personeel, Beleid in documenten, Communicatie en PR, Financiën, Huisvesting en Evaluatie en verantwoording.
Met behulp van een informatiedashboard en de onderliggende informatie monitoren het bestuur en de directeuren de kwaliteit.  


Duurzame inzetbaarheid

De gesprekscyclus voor leerkrachten is op alle scholen uitgevoerd. Deze cyclus is gericht op het functioneren en de ontwikkeling van het personeel. De bekwaamheidseisen zijn vastgelegd in een profiel waaraan een leraar, onderwijsassistent of directeur moet voldoen. Aan de hand hiervan worden volgens een tijdschema doelstellingen-, functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd.

Personele flexibiliteit en mobiliteit binnen onze 18 scholen geeft eenieder ook de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De verscheidenheid in onderwijsconcepten (Montessori, Dalton en Freinet), sfeer en cultuur binnen onze openbare basisscholen geven medewerkers mogelijkheden om hun ideale werkklimaat te vinden.

De ISOB is een lerende organisatie, waarbinnen ontwikkeling en motivatie kernbegrippen zijn.