Vakanties  

Schooljaar 2018 - 2019                                                                                  
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018
Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie 28 april t/m 13 mei 2018
Hemelvaart 10 mei t/m 11 mei 2018
Koningsdag vrijdag 27 april 2018
Pinkstervakantie maandag 21 mei 2018
Zomervakantie 21 juli t/m 2 september 2018
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie  22 december 2018 t/m 6 januari 2019
 

Vakanties bijzonder verlof

Wilt u buiten de schoolvakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan kan de directeur van de school u aangeven op welke manier het  verlof moet worden aangevraagd.
Ook kan de directeur u vertellen in welke situaties hij/zij u verlof kan geven. De directeur gaat hierbij uit van de Leerplichtwet waarin  omschreven staat wanneer verlof buiten de schoolvakanties is toegestaan. Daarnaast kan er een verlofprotocol zijn in de gemeente,  waarin de wettelijke bepalingen nader zijn uitgewerkt.
Als uw kind ongeoorloofd verzuimt wordt hiervan melding gemaakt aan de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar en kan worden beboet. Realiseert u zich ook, dat een schooldirecteur strafbaar is als hij/zij zich niet houdt aan de voorschriften in de  Leerplichtwet. Het gaat bij het toekennen van verlof dan ook niet om een persoonlijke mening, maar om de uitvoering de Leerplichtwet.