Vakanties  

Schooljaar 2018 - 2019                                                                                  
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie  13 juli t/m 25 augustus 2019

Schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2018 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie  4 juli t/m 16 augustus 2020


Vakanties bijzonder verlof

Wilt u buiten de schoolvakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan kan de directeur van de school u aangeven op welke manier het  verlof moet worden aangevraagd.
Ook kan de directeur u vertellen in welke situaties hij/zij u verlof kan geven. De directeur gaat hierbij uit van de Leerplichtwet waarin  omschreven staat wanneer verlof buiten de schoolvakanties is toegestaan. Daarnaast kan er een verlofprotocol zijn in de gemeente,  waarin de wettelijke bepalingen nader zijn uitgewerkt.
Als uw kind ongeoorloofd verzuimt wordt hiervan melding gemaakt aan de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar en kan worden beboet. Realiseert u zich ook, dat een schooldirecteur strafbaar is als hij/zij zich niet houdt aan de voorschriften in de  Leerplichtwet. Het gaat bij het toekennen van verlof dan ook niet om een persoonlijke mening, maar om de uitvoering de Leerplichtwet.