Overblijf en BSO

Continurooster

Inmiddels werken veel van onze scholen met het continurooster of een 5-gelijke-dagen-model. Dat geeft voor de kinderen rust en regelmaat.
De ISOB heeft met diverse ketenpartners in de buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk convenanten afgesloten. Op een flink aantal ISOB-scholen is BSO ook fysiek verbonden aan de school.
Soms is er vanwege de geografische ligging een combinatie gemaakt met gastouderopvang.

Als er kansen zijn om BSO qua huisvesting te integreren met de school, dan probeert de ISOB die steeds te benutten.
Wij denken dat er in zowel de inhoudelijke samenwerking als de gebouwelijke samenwerking mogelijkheden zijn om aantrekkelijke arrangementen te creëren voor de kinderen.