Overblijf en BSO

Continurooster
Inmiddels werken veel van onze scholen met het continurooster. Dat geeft voor de kinderen rust en regelmaat.
De ISOB heeft met diverse ketenpartners in de
buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk convenanten afgesloten. Op een flink aantal ISOB-scholen is BSO ook fysiek verbonden aan de school. Soms is er vanwege de geografische ligging een combinatie gemaakt met gastouderopvang.
Als er kansen zijn om BSO qua huisvesting te integreren met de school, dan probeert de ISOB die steeds te benutten. Wij denken dat er in zowel de inhoudelijke samenwerking als de gebouwelijke samenwerking mogelijkheden zijn om aantrekkelijke arrangementen te creëren voor de kinderen.Forte Kinderopvang        
www.fortekinderopvang.nl

JimpyPlay West-Graftdijk                             
www.jimpyplay.nl

Ti-Ta Kinderopvang
www.kinderopvangtitatovenaar.nl

BSO Peutersaen Akersloot
www.peutersaen.nl

Peuterspeelzaal Ukkepuk

www.kidsbest.nl

Kinderdagverblijf Bruintje Beer Oterleek
www.kdvbruintjebeer.nl

Stichting Peuterspeelzalen Schermer
www.pullelat.nl

Stichting Kinderopvang de Egmonden
www.kdvegmond.nl

K.o.v. Alles Kits BV Bergen NH 
www.alleskits.org

Kinderdagverblijf Villa Lilla Heiloo
www.villililla.nl