Klachtenregeling

Gaan er in de contacten met de ISOB of haar scholen zaken niet zoals u mag verwachten? Dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. ISOB heeft twee externe vertrouwenspersonen benoemd die u daar in kunnen begeleiden. De interne contactpersoon van de school of de ISOB kan u in contact brengen met de externe vertrouwenspersonen. Wie de interne contactpersoon is op de school van uw kind is opgenomen in de schoolgids en staat ook op de meeste schoolwebsites. Hoe u een klacht indient en welke procedures daarvoor van toepassing zijn is opgenomen in onze klachtenregeling ISOB.
Deze regeling is op iedere school aanwezig en kan ook bij de ISOB worden opgevraagd.

Tevens heeft de Onderwijsinspectie informatie over hoe te handelen bij klachten. Dit is te lezen via deze link.

Wij zien een klacht als een uiterste stap. Graag proberen wij in overleg met u uw onvrede weg te nemen en te komen tot constructieve afspraken over de ontstane situatie. De schooldirecteur is hiervoor uw eerste aanspreekpunt.