Klachtenregeling

ISOB klachtenregeling primair onderwijs

Tevens heeft de Onderwijsinspectie informatie over hoe te handelen bij klachten. Dit is te lezen via deze link.

Wij zien een klacht als een uiterste stap. Graag proberen wij in overleg met u uw onvrede weg te nemen en te komen tot constructieve afspraken over de ontstane situatie. De schooldirecteur is hiervoor uw eerste aanspreekpunt.