Leren met een WOW-factor

De ISOB maakt deel uit van Playing for Success. Kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken, kunnen via de zorgcoördinator van de basisschool meedoen met dit naschoolse programma in het AFAS-stadion in Alkmaar.

Met Playing for Success kunnen kinderen van 9 t/m 14 jaar hun taal, rekenen, ICT en sociaal emotionele ontwikkeling verbeteren. Het gaat om kinderen die minder presteren dan ze kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde niveau. Playing for Success draagt bij aan het opheffen van deze leerachterstanden. Daarnaast levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.  

Motivatie 
Playing for Success gaat ervan uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Bij sommige kinderen is door negatieve leerervaringen de motivatie verminderd en hun zelfbeeld en zelfvertrouwen verslechterd. Ze geloven zelf dat ze niet goed kunnen leren. Dit heeft tot gevolg dat ze onderpresteren. 

Inspiratie 
Playing for Success brengt deze kinderen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het stadion van AZ. Hier werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten die aansluiten bij hun interesses. Ze beleven er WOW-ervaringen, bijvoorbeeld wanneer ze in contact komen met hun favoriete spelers of rond kunnen lopen in het stadion. 

Zelfvertrouwen 
Het stadion, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld dragen bij aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Als leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en groeit hun zelfvertrouwen. 

WOW-factor 
Naast leerkrachten zijn er enthousiaste stagiaires en vrijwilligers om de leerlingen te begeleiden en stimuleren. Ook voetballers en trainers zetten zich met plezier in voor het centrum en de leerlingen. 
Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen een feest is. Bij Playing for Success noemen we dat: Leren met een WOW-factor.